Zakelijk blogger contentmarketing donna van de ven content (aangepast)

Laatste update: 26-10-2020

Donnavandeven.nl verwerkt uw persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving. Met deze privacyverklaring informeren we u hoe we uw privacy beschermen. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen waarvoor donnavandeven.nl persoonsgegevens verwerkt.

Gegevensverzameling

Donnavandeven.nl verzamelt gegevens van de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP-adres is alleen herleidbaar tot de naam van uw provider of bedrijfsnetwerk.

Donnavandeven.nl verzamelt alleen tot personen herleidbare informatie die u uitdrukkelijk en vrijwillig zelf beschikbaar heeft gesteld. Deze informatie kan bestaan uit uw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

Gebruik persoonsgegevens

Donnavandeven.nl gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het leveren van diensten aan cliënten.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Donnavandeven.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van gegevens door derden. Als een derde persoonsgegevens verwerkt en op instructie van donnavandeven.nl handelt, sluit donnavandeven.nl met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de AVG-vereisten voldoet.

Grondslagen

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met verschillende redenen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering onze diensten. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, zoals voor commerciële communicatie en het gebruik van bepaalde cookies. We verwerken ook persoonsgegevens voor intern beheer, effectieve communicatie, direct marketing etc. In deze gevallen bieden we u altijd een uitschrijfmogelijkheid.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Cookies

Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt donnavandeven.nl gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelen we samengevoegde gegevens van bezoeken. Die gebruiken we om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren. Daarnaast maakt de website gebruik van affiliate cookies. Deze cookies maken het mogelijk om te achterhalen of een bezoek via deze website leidt tot een aankoop.

Donnavandeven.nl.nl gebruikt de volgende cookies:

  • PHPSESSID (functioneel)
  • Google Analytics (analytisch)
  • TradeTracker (affiliate)

Google Analytics

Donnavandeven.nl gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarop het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens, van toepassing is. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Voor het gebruik van Google Analytics worden anonieme cookies geplaatst. Hiervoor is geen expliciete toestemming van de bezoeker vereist.

TradeTracker

De cookies van TradeTracker worden gebruikt om te achterhalen of een link op donnavandeven.nl heeft geleid tot een klik, actie of aankoop. Deze cookies worden pas geplaatst als u akkoord bent gegaan met de cookiemelding. Binnen deze cookies wordt niet-traceerbare en niet-persoonlijke informatie opgeslagen. U bent daarom niet te herleiden als persoon als u op één van deze links klikt. Wilt u de cookies toch verwijderen, dan doet u dat via uw browserinstellingen.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Beveiliging

Donnavandeven.nl heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@donnavandeven.nl.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met de AVG of een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit verzoek kunt u richten aan info@donnavandeven.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Donnavandeven.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door donnavandeven.nl? Neem dan contact op via info@donnavandeven.nl of 06-43164465.